Po polsku   Pl   |   In English   En   |   Français   Fr   |   Mapa strony   |   Rekrutacja   |   Kontakt

Kompleksowa obsługa ubezpieczeniowa

  • Zarządzanie ryzykiem
  • Obsługa wszystkich linii ubezpieczeniowych
  • Dochodzenie odszkodowań
  • Reasekuracja
  • Administrowanie polisami ubezpieczeniowymi
  • Likwidacja szkód
  • Assistance
  • Gwarancje

Finansowanie UE

Gras Savoye Polska Sp. z o. o. realizuje projekt pt. "Wdrożenie systemu klasy B2B w celu rozwoju wielokanałowej sprzedaży produktów ubezpieczeniowych", który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.