Gras Savoye zamienia się w Willis Towers Watson Polska

Z radością informujemy, że w związku z wejściem spółki Gras Savoye Polska w struktury grupy Willis Towers Watson od 27 grudnia 2016 roku działa ona pod nową nazwą Willis Towers Watson Polska.O firmie Willis Towers Watson


Nasza wyjątkowa perspektywa pozwala nam dostrzec powiązania zachodzące między talentami, wartościami i ideami, które zwiększają wydajność i wpływają na rozwój.

Wspólnie możemy uwolnić potencjał.

Finansowanie UE

Willis Towers Watson Polska Sp. z o. o. realizuje projekt pt. "Wdrożenie systemu klasy B2B w celu rozwoju wielokanałowej sprzedaży produktów ubezpieczeniowych", który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Finansowanie UE

Więcej... »